Prezenterzy i prezentacje

Moodle w nauczaniu Akademickiego Angielskiego dla Inżynierów w Politechnice Łódzkiej - sukces czy nie?

(20 minut)

Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ od kilku lat wykorzystuje Moodle w nauczaniu przyszłych inżynierów, którzy studiują wyłącznie w j. angielskim. Akademicki Angielski oferujemy studentom pierwszego roku. W trakcie jednego semestru rozwijają oni umiejętności prezentacji, ICT, pisania raportu technicznego oraz słownictwa specjalistycznego związanego ze studiowaną dziedziną. Czy Moodle pomaga im w osiągnięciu zakładanych efektów kształcenia? Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie w mojej prezentacji.


Joanna Miłosz-Bartczak, Politechnika Łódzka

Joanna Miłosz-Bartczak, wykładowca w Centrum Językowym Politechniki Łódzkiej. Koordynuje nauczanie przedmiotu Akademicki Angielski dla Inżynierów w Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ. Entuzjastka e-learningu w procesie nauczania języka angielskiego jako obcego.