Tematy prezentacji i prezenterzy

Lista prezentacji w kolejności alfabetycznej (wg nazwisk prelegentów)

 

Anna Bąkała, Uniwersytet Łódzki

Anna opowie o doświadczeniu użytkownika (UX) w e-learningu akademickim.

Anna Bąkała

Adiunkt w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, wydziałowy koordynator ds. nauczania e-learnigowego, uczestniczy w pracach Komisji ds. Doskonalenia Dydaktyki UŁ. E-nauczyciel (SEA), przygotowuje scenariusze zajęć online. W projektowaniu szkoleń z wykorzystaniem narzędzi i technik e-learningowych ze szczególną uwagą przygląda się doświadczeniom użytkownika (UX Design), koncentruje się na motywowaniu i tworzeniu interakcji. Entuzjastka myślenia i działania projektowego (członkini IPMA Polska).

 

Monika Brząkała, Izabela Kraśniewska, Joanna Markowska, Centrum Kształcenia na Odległość UPWr

Monika, Izabela i Joanna zastanowią się, jak można skutecznie zastąpić tradycyjne zajęcia webinariami i co o takiej zamianie myślą studenci oraz prowadzący.

Monika Brząkała

Pracownik Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na co dzień, jako opiekun kursów, zajmuję się wspieraniem nauczycieli akademickich w prowadzeniu swoich przedmiotów na Platformie kształcenia zdalnego UPWr przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia zdalnego. Wdrażam również w Moodle'a nowych prowadzących z grona doktorantów.

Izabela Kraśniewska

Pracownik Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Administruję uczelnianą platformą kształcenia zdalnego oraz jako opiekun kursów wspieram nauczycieli akademickich w przygotowaniu oraz realizacji kursów e-learningowych.

Joanna Markowska

Współtwórca i obecnie dyrektor Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Adiunkt w Instytucie Inżynierii Środowiska. Od 2003 roku, w prowadzonej dydaktyce, wykorzystuje techniki i metody kształcenia na odległość.

 

Marcin Czyżuk, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Marcin opowie, jak można popsuć system światowej klasy elearningiem... po to, żeby to potem poprawić i zrobić go po swojemu od nowa.

Marcin Czyżuk

Magister filologii angielskiej i inżynier zarządzania w jednym, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, trener językowy, dyrektor Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, administrator platformy Moodle, szkoleniowiec, instructional designer, pasjonat zastosowania nowych technologii w dydaktyce, członek stowarzyszenia e-learningu akademickiego, prywatnie... miłośnik kolarstwa.

 

Joanna Damasiewicz-Gargol, Centrum e-Learningu AGH

Joanna przedstawi dwie wtyczki do Moodle pozwalające na organizowanie wideokonferencji: ClickMeeting oraz OpenMeetings oraz wyjawi, co wybrało Centrum e-Learningu AGH.

Joanna Damasiewicz-Gargol

Przez kilka lat związana z branżą rozwojową w roli menedżera projektów rozwojowych. Początkiem roku dołączyła do zespołu Centrum e-Learningu AGH, aby u źródeł zgłębić tajniki blended learning i kursów online. Aktualnie na finiszu podyplomowych studiów z zakresu projektowania i wdrażania e-learningu (WSE Kraków). Lubi klikać w Adobe Captivate i Articulate Storyline. W scenariuszach swoich szkoleń online stawia na interakcje i aktywność użytkownika.

 

Anita Dąbrowicz-Tlałka, Politechnika Gdańska

Anita odpowie na pytanie, czy studenci i nauczyciele są gotowi na uczenie się matematyki na platformie e-learningowej.

Anita Dąbrowicz-Tlałka

Z zamiłowania dydaktyk matematyki na poziomie akademickim z wykorzystaniem modelowania matematycznego, zaangażowana w prowadzenie tego typu zajęć w formule blended-learning oraz w przygotowywanie zawartości e-kursów oraz e-materiałów wspierających kształcenie. Od lat związana zawodowo, jako nauczyciel akademicki, z Politechniką Gdańską. Więcej informacji: MOST Wiedzy.

 

Beata Galas, Moodlerooms, Blackboard Inc., Magda Sochacka, Moodlerooms, PCG Academia

Beata i Magda opowiedzą na temat różnic pomiędzy Moodle a Moodlerooms i wyjaśnią, jakie dodatkowe funkcjonalności posiada Moodlerooms.

Beata Galas

Swoje doświadczenie na rynku IT w ostatnich latach zdobywała głównie w firmie Microsoft, gdzie odpowiedzialna była za rozwój biznesu i sprzedaży w dziale projektów i usług. Budowała roadmapę ekosystemu projektowego dla klientów sektora Edukacyjnego, Publicznego i Finansowego.

Obecnie od roku związana jest z firmą Blackboard, w której odpowiada za rozwój biznesu na rynku Europy Wschodniej. Swoją uwagę zwraca głównie na budowę strategii, wdrażanie i zarządzanie projektami u Klientów.

Magda Sochacka

Od 6 lat związana z branżami doradztwa biznesowego i IT, obecnie Dyrektor ds. Współpracy z Partnerami Biznesowymi w PCG Academia. Pasjonatka wdrażania najlepszych praktyk i sprawdzonych rozwiązań w sektorach edukacji i pomocy społecznej. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz programu CEMS MIM.

 

Anna Grabowska, PRO-MED sp. z o.o.

Anna wyśle SMS o treści "CALL A SPADE A SPADE" oraz zaproponuje jak walczyć z wykluczeniem cyfrowym osób starszych korzystając z platformy Moodle i aplikacji na smartfona/iphone’a.

Anna Grabowska

Dr inż. Anna Grabowska jest związana z Politechniką Gdańską od 1971 roku. Od 25 lat zajmuje się kształceniem na odległość. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, doradcą w U3W online. Od 10 lat na Wydziale ETI PG prowadzi spotkania z komputerem dla seniorów wykorzystując platformę Moodle do zarządzania projektami wspierającymi aktywność osób 60+, 70+, 80+. Od 2014 roku koordynuje prace związane z wdrożeniem Moodle w projektach ERASMUS+ SP4CE (Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship ) oraz SPADE (Be Smart - Strategic Partnership for Digitally Excluded ) reprezentując firmę PRO-MED.

 

Anna Grygoruk, Wiesław Przybyła, Polski Uniwersytet Wirtualny

Anna i Wiesław opowiedzą o wykorzystaniu Clickmeeting w kształceniu zdalnym na przykładzie Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego.

Anna Grygoruk

Pedagog, kulturoznawca, specjalista w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, socjoterapeuta, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (szczególnie: zespołami wirtualnymi). Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Instytutu Badań Edukacyjnych MENiS, Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Uczestniczka niezliczonych kursów, szkoleń i konferencji - główne obszary to nauczanie, metodyka, nowe technologie, przywództwo, projekty i fundusze unijne, kompetencje trenerskie i coaching.

Doświadczony szkoleniowiec i trener (ponad 1000 godzin na sali szkoleniowej), autorka wielu skryptów szkoleniowych, głównie dla kadr oświatowych. Zwolenniczka wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania. Finalistka ogólnopolskiego konkursu TOP HR MANAGER, e-nauczyciel i metodyk nauczania zdalnego certyfikowany przez Stowarzyszenie E-Learningu Akademickiego, dwukrotnie wyróżniona dyplomem Rektora AHE.

Wiesław Przybyła

Doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, redaktor, edytor, regionalista, popularyzator e-learningu. Zawodowo związany z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, pracuje na stanowisku pełnomocnika rektora ds. studiów zdalnych i zarządza Polskim Uniwersytetem Wirtualnym. Jest autorem publikacji dotyczących bibliologii cyfrowej i informatologii oraz metody projektowej w kształceniu e-learningowym.

 

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Katarzyna i Wanda opowiedzą o automatycznym sprawdzaniu zadań programistycznych z wykorzystaniem wtyczki CodeRunner.

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka

E-learningiem zajmujemy się od 2005 roku. Prowadzimy szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Zajmujemy się tematyką związaną z nauczaniem programowania w szkole oraz metodami pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną informatycznie. Administrujemy kilkoma platformami Moodle.

 

Grzegorz Kisielewski, WeLearning

Grzegorz przekona nas, że każdy może animować.

Grzegorz Kisielewski

Od 14 lat związany z e-learningiem. Aktualnie rozwija markę welearning.pl. Przez wszystkie lata w branży pracował jako metodyk, scenarzysta, autor szkoleń oraz doradca klienta. Specjalizuje się w strategii wdrażania i rozwoju e-learningu u klientów biznesowych. Projektuje platformy e-learningowe, sklepy ze szkoleniami wykorzystując narzędzia open-source. Obecnie coraz chętniej angażujący się w projekty łączące marketing, komunikację i e-learning. Od niedawna zaprzyjaźniony z animacjami, dzięki narzędziu, które zaprezentuje na swoim wystąpieniu.

 

Ewelina Kochanowska, Michał Olszewski, Olga Sharapkina, Plagiat.pl

Ewelina, Michał i Olga zaprezentują jak w prosty sposób podnosić jakość kształcenia wykorzystując m.in. antyplagiatową wtyczkę do Moodle.

Ewelina Kochanowska

Z firmą Plagiat.pl jest związana od 2014 r. Odpowiedzialna za wdrażanie systemu Antyplagiat ® dla klientów instytucjonalnych: szkół, uczelni, wydawnictw. Współpracuje z zespołem audytorów przy realizacji badania procedur antyplagiatowych. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia magisterskie skoncentrowane wokół szkolnictwa wyższego w Polsce i państwa Unii Europejskiej.

Michał Olszewski

Dyrektor zarządzający Plagiat.pl odpowiedzialny za rozwój i firmy w kraju i zagranicą. Nadzoruje współpracę Plagiat.pl z sektorami: edukacyjnym, biznesowym oraz z klientami indywidualnymi. Z e-commerce jest związany od ponad 10 lat. Pracował przy wielu projektach dotyczących systemów IT zarówno od strony technicznej, jak i zarządczej.

Olga Sharapkina

Jako Product Owner wtyczki Moodle Plagiat.pl oraz StrikePlagiarism.com odpowiada za planowanie i koordynowanie wszystkich prac z nią związanych. W ramach Plagiat.pl zajmuje się także rozwojem współpracy na rynkach międzynarodowych, wspieraniem oddziałów zagranicznych oraz dostosowywaniem produktów do potrzeb nowych rynków. Absolwentka Wydziału Języków Obcych Uniwersytetu Mogilewskiego na Białorusi.

 

Paweł Kozłowski, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW

Paweł przedstawi możliwości ogólnouniwersyteckiej platformy UW.

Paweł Kozłowski

Od ponad 8 lat zajmuję się e-learningiem pracując w Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW. Obecnie jako pełnomocnik dyrektora ds. informatycznych koordynuje prace techniczne związane z rozbudową i utrzymaniem ogólnouniwersyteckiej platformy Kampus, szkoleniem administratorów oraz realizacją projektów związanych z e-edukacją i nie tylko.

 

Gosia Kurek, Akademia im. Jana Długosza

Gosia pokaże, jak wykorzystać e-learning by otworzyć uczelniane okna (i studenckie głowy) na świat.

Gosia Kurek

Jestem anglistką w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie od dawna zaangażowaną w dydaktyczny wymiar różnych form e-learningu, zwłaszcza w kontekście szkoleń przyszłych i obecnych nauczycieli. Jestem fanką interkulturowych wymian online, którymi zajmuję się zarówno praktycznie, jak i teoretycznie. Jestem doświadczonym metodykiem nauczania, projektującym kursy i treści szkoleniowe online.

 

Piotr Maczuga, Digital Knowledge Observatory

Piotr opowie, jak robić profesjonalne wideo do kursów – w 15 minut przedstawi 15 kluczowych rad od najlepszych filmowców.

Piotr Maczuga

Od ponad dekady zajmuje się zagadnieniami wykorzystania nowych technologii w edukacji dorosłych. Współautor podręczników w zakresie webinariów, webcastów, knowledge pills i innych metodyk, autor szkoleń z zakresu wykorzystania multimediów w uczeniu i biznesie oraz publikacji poświęconej tej tematyce. Autor bloga maczuga.edu.pl. Ambasador EPALE.

 

Jerzy Mischke, Stowarzyszenie e-Learningu Akademickiego

Jerzy będzie mówił o tym, jak moglibyśmy obiektywnie badać skuteczność procesów dydaktycznych, wykorzystujących różne metody i techniki komunikacji zdalnej oraz o tym, czy stosowanie multimediów coś w tej sprawie zmienia.

Jerzy Mischke

Jestem inżynierem, emerytowanym profesorem Akademii Górniczo-Hutniczej. Odkąd pamiętam chciałem zmieniać świat, w tym – świat uniwersytetu. Ostatnio w sposób szczególny zajmuje mnie zagadnienie pomiaru jakości procesów kształcenia akademickiego i w tym kontekście – organizacji szkoły wyższej. Poza tym wciąż ciągnie mnie w góry – tam czuję się najlepiej, nieważne czy latem z plecakiem, czy zimą – na nartach.

 

Joanna Opoka, To Do Media

Joanna opowie o tym, jak transformować tekstowy materiał szkoleniowy na szkolenie e-learningowe.

 Joanna Opoka

Związana z e-learningiem od 2002 r. Zarządzała wieloma projektami e-learningowymi począwszy od Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego ― przez liczne projekty europejskie (międzynarodowe, systemowe – ministerialne) czy międzyinstytucjonalne projekty edukacyjne (np. „E-egzamin 2008” realizowany wspólnie z WSiP-em i Centralną Komisją Egzaminacyjną) aż po projekty realizowane dla biznesu. Obecnie wspólniczka i prezes firmy To Do Media, specjalizującej się, rzecz jasna, we wdrożeniach i rozwoju e-learningu.

 

Anna Stanisławska-Mischke, Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Anna opowie o roli błędu i być może przecenianej sile oddziaływania multimediów na proces uczenia i nauczania.

Anna Stanisławska-Mischke

Od 20 lat uczę innych, od 19 robię to w szkołach wyższych, a od 18 — na poważnie zajmuję się teorią oraz praktyką uczenia i nauczania z zastosowaniem technologii cyfrowych. Lubię swoją pracę, ale jeszcze bardziej lubię uczyć się sama, koniecznie jednak od mądrzejszych. Na szczęście wciąż ich spotykam! Po pracy, w chwilach wolnych, na ćwierć etatu, jestem artystką.

 

Przemysław Stencel, Edukacja-Online.pl

Przemysław zdradzi, jak zrobić idealny screencast wspomagający szkolenia dla wykładowców.

Przemysław Stencel

E-learningiem zajmuję się od 1999 roku, natomiast z Moodle pracuję od 2002 roku (wówczas była to wersja 0.9, jeszcze nawet nie 1.0). Kierowałem jednostkami e-learningu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (2004-2008), a wcześniej w Wyższej Szkole Lingwistycznej (2002-2004). Obecnie prowadzę własną firmę, Edukacja-Online.pl i pomagam różnym uczelniom, szkołom i firmom, dużym i małym, we wdrożeniach e-learningu.

 

Andrzej Szandała, Intersieć

Andrzej opowie o tym, jak wdrożyć RODO na platformie e-learningowej Moodle.

Andrzej Szandała

Kierownik projektów e-learningowych i programistycznych. Wdrażaniem Moodle zajmuje się od 2005 roku. Uczestniczył w kilkudziesięciu projektach wdrażania zmian programistycznych w Moodle dla firm wielooddziałowych, firm szkoleniowych i szkół. Pasjonat optymalizacji skuteczności szkoleń pracowników.

 

Anna Turula, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Anna opowie o przygotowaniu nauczycieli języka angielskiego do łączenia edukacji językowej z obywatelską – będzie to prezentacja z Moodlem w tle.

Anna Turula

Profesor w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest autorką programu studiów “Cyfrowy nauczyciel języka angielskiego”, pomysłodawczynią i organizatorką polskiej konferencji nt. nauczania języków obcych wspomaganego komputerowo – PL-CALL oraz redaktorem serii “Studies in Computer Assisted Language Learning” w wydawnictwie Peter Lang.

 

Beata Tworzewska-Pozłutko, Centrum e-Learningu AGH

Beata opowie o tym, jak w AGH podeszliśmy do obowiązkowego szkolenia studentów z elearningu i co z tego wyszło.

Beata Tworzewska-Pozłutko

E-learningiem zajmuję się od 2006 roku. Przez kilka lat projektowałam scenariusze multimedialnych samouczków dla firm, szkół, uczelni i organizacji ngo. Teraz zajmuję się głównie rozwiązaniami blended learningowymi oraz kursami online nastawionymi na współpracę uczestników. Jestem odpowiedzialna także za proces szkolenia pracowników AGH.

 

Marek Vogt-Goliasz, Llidero

Marek zaprezentuje studium przypadku związane z multimediami i grywalizacją w biznesie.

Marek Vogt-Goliasz

Od 2010 uczestniczy w projektach e-learningowych dla klientów biznesowych zarówno jako deweloper, jak i kierownik projektu. Magister kognitywistyki (UAM) oraz absolwent podyplomowych studiów z zarządzania projektami IT (WSB). Od 2014 prowadzi zajęcia laboratoryjne z usability w formule blended learning dla studentów kognitywistyki na UAM. Prywatnie szczęśliwy mąż oraz tata dwóch córek.

 

Mirosław Zientarski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Mirosław zaprezentuje egzamin w formie cyfrowej na przykładzie rozwiązania Mobilnej Pracowni Egzaminacyjnej WSB w Toruniu.

Mirosław Zientarski

Marzyciel-optymista, który przebranżowił się z 'pana od fikołków' (AWF Gdańsk) w pana doktora (Wydział Humanistyczny UMK), aktualnie eksplorujący humanistyczne aspekty nowoczesnych technologii w Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania WSB w Toruniu. Prywatnie: bloger piszący o (wszech)świecie widzianym z perspektywy żonatego mężczyzny będącego ojcem czwórki dzieci. Poza tym: autor nieopublikowanej książki 'Dokąd jeżdżą młode windy', której rękopis zaginął, oraz pojęcia liczby mnogiej przymiotnika rodzaju nijakiego w stopniu najwyższym 'ich', czyli 'JECH', uważający, że iPady są OK.

 

Last modified: Tuesday, 28 August 2018, 10:51 AM