Topic outline

  • X Polski MoodleMoot (17-18 czerwca 2019)

  • Miejsce konferencji: O.W. Orle Gniazdo, Hucisko

    Jak co roku, czekają nas dwa dni świetnych prezentacji. Szczegóły poniżej:

  • Ramowy program

  • Prezentacje

    Przedstawiamy aktualną listę prezenterów i tematy prezentacji. Lista będzie jeszcze uzupełniana w miarę, jak będziemy finalizowali ustalenia z prezenterami.

    Poniższa lista nie wyczerpuje tematów, które będą poruszane podczas konferencji :-) Wzorem ostatniej edycji konferencji, każdego prezentera poprosiliśmy, żeby oprócz wygłoszenia swojej głównej prezentacji podzielił się również dodatkową wskazówką dotyczącą e-learningu. Ale te "dodatki" będą niespodzianką, nie są one ujęte w programie ;-)