Tematy prezentacji i prezenterzy

Przedstawiamy aktualną listę prezenterów i tematy prezentacji. Lista będzie jeszcze uzupełniana w miarę, jak będziemy finalizowali ustalenia z prezenterami.

Poniższa lista nie wyczerpuje tematów, które będą poruszane podczas konferencji :-) Wzorem ostatniej edycji konferencji, każdego prezentera poprosiliśmy, żeby oprócz wygłoszenia swojej głównej prezentacji podzielił się również dodatkową wskazówką dotyczącą e-learningu. Ale te "sztuczki i kruczki" będą niespodzianką, nie są one ujęte w programie ;-)

(lista w kolejności przypadkowej)

 

Anna Turula, Fundacja Rozwoju Innowacji Edukacyjnych wIEm / Śląski Yacht Club

Anna opowie, jak została piratem czyli gdzie na Moodle'u są Karaiby. Opowie o tym, jak Moodle -- abordażem -- wdarł się na Kurs żeglarza jachtowego w Śląskim Yacht Clubie. Następnie przejdzie płynnie do refleksji o tym, że jedyne, co warto uprawiać -- oprócz sportu i seksu -- to edukacja.

Anna Turula

Profesor w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jest autorką programu studiów “Cyfrowy nauczyciel języka angielskiego”, pomysłodawczynią i organizatorką polskiej konferencji nt. nauczania języków obcych wspomaganego komputerowo – PL-CALL oraz redaktorem serii “Studies in Computer Assisted Language Learning” w wydawnictwie Peter Lang. Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Innowacji Edukacyjnych wIEm.

 

Przemysław Kędzia, Llidero

Przemysław przedstawi wnioski z badania "Zainfekowani? - Szkolny model projektowania, a potrzeby dorosłych w środowisku pracy".

Przemysław Kędzia

W LLidero zajmuje się projektowaniem skutecznych szkoleń biznesowych. Więcej o Przemku na LinkedIn.

 

Piotr Maczuga, Digital Knowledge Observatory

Piotr w tym roku ma dla nas szczepionkę na webinary. Rozbije to zjawisko na konkrety i razem odpowiemy sobie co robimy źle i jak robić to dobrze. Oprzemy się o autorski model Piotra wypracowany na podstawie 10 lat wzlotów i upadków.

Piotr Maczuga

Od ponad dekady zajmuje się zagadnieniami wykorzystania nowych technologii w edukacji dorosłych. Współautor podręczników w zakresie webinariów, webcastów, knowledge pills i innych metodyk, autor szkoleń z zakresu wykorzystania multimediów w uczeniu i biznesie oraz publikacji poświęconej tej tematyce. Autor bloga maczuga.edu.pl. Ambasador EPALE.

 

Krzysztof Kwaśniewski, eTechnologie

Krzysztof przedstawi przykłady wykorzystania grywalizacji w szkoleniach online.

Krzysztof Kwaśniewski

Trener, coach, edukator, od ponad 7 lat tworzy platformy i szkolenia wykorzystujące elementy grywalizacji. Współpracował z m.in.: Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Forum Turystyki Regionów, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polską Fundacją Przedsiębiorczości, Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Turystyki, Zachodniopomorską Grupa Doradczą oraz uczelniami m.in.: Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Gdańską, Politechniką Poznańską, Wyższą Szkołą Administracji Publicznej, Wyższą Szkołą Bankową.

 

Paulina Łuczeńczyk, Polski Uniwersytet Wirtualny

Paulina opowie o doświadczeniach Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego w szkoleniu e-wykładowców i e-studentów - jak było, jak jest i co można zmienić.

Paulina Łuczeńczyk

Od 2005 r. związana z Polskim Uniwersytetem Wirtualnym w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi jako metodyk zdalnego nauczania, specjalista ds. szkoleń, a obecnie koordynator ds. jakości kształcenia zdalnego. Odpowiedzialna za szkolenia z zakresu obsługi platformy Moodle i metodyki zdalnego nauczania oraz za nadzorowanie i ocenę przebiegu procesu dydaktycznego na platformie. Jej zainteresowania to zagadnienia związane z e-nauczaniem, komunikatywizmem, prawami autorskimi w edukacji oraz otwartymi zasobami edukacyjnymi.

 

Krzysztof Wojewodzic, ESCOLA S.A.

Krzysztof przedstawi kilka praktycznych pomysłów jak wykorzystać potencjał mobile learningu w projektowaniu szkoleń w Twojej uczelni.

Krzysztof Wojewodzic

Realizuje projekty zakresie edukacji i technologii (EdTech). Pracował z Boston Consulting Group, a także dla NE AB, Xella International, Brockhaus GmBH. Visting professor na Akademii Leona Koźmińskiego. Krzysztof jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie edukacji i nowych technologii. Aplikacje mobilne i kursy e-learningowe, które współtworzył trafiły na listę bestsellerów w kilkunastu krajach, w tym Niemczech, Kanadzie, Meksyku. Obecnie jest prezesem ESCOLA S.A. tworzącej aplikacje mobilne nie tylko dla branży edukacyjnej.

 

Joanna Małocha, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Joanna podzieli się doświadczeniem tego, jak można upiec dwie akademickie pieczenie na jednym ogniu - tzn. wykorzystać e-learning do promowania dowolnej dziedziny (nawet tak "nieinformatycznej" jak historia) czy uczelni (nawet uniwersytety ściśle humanistyczne), a jednocześnie wzbogacać wiedzę przyszłych studentów przez organizowanie zdalnych warsztatów tematycznych dla młodzieży.

Joanna Małocha

Historyk i archeolog, doktor nauk humanistycznych. Wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ignatianum. Od dziewięciu lat wykorzystuje e-learning w trakcie prowadzenia zajęć akademickich, m.in. z języka koptyjskiego. Od 2018 r. jest Pełnomocnikiem ds. nauczania na odległość Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII.

 

Anna Konieczna-Purchała, TexteM

Szkoła dla tłumaczy? Siłownia dla tłumaczy? Księgarnia dla tłumaczy? Anna opowie o trudnym szukaniu równowagi między poznawaniem, spełnianiem i kształtowaniem oczekiwań słuchaczy kursów edukacji ustawicznej.

Anna Konieczna-Purchała

Współwłaścicielka szkoły dla tłumaczy TexteM, gdzie tłumacze na każdym etapie drogi zawodowej mogą nauczyć się czegoś nowego - tylko czego...? Od dawna – tłumaczka przysięgła i nauczycielka tłumaczeń. Od (dość) niedawna także projektantka kursów online.

 

Andrzej Szandała, ailearning.pl

Andrzej opowie o doświadczeniach podczas wdrażania uczenia maszynowego w kursach online m.in. w oparciu o platformę e-learning Moodle.

Andrzej Szandała

Kierownik projektów e-learningowych i programistycznych. Wdrażaniem Moodle zajmuje się od 2005 roku. Uczestniczył w kilkudziesięciu projektach wdrażania zmian programistycznych w Moodle dla firm wielooddziałowych, firm szkoleniowych i uczelni. Pasjonat stosowania sztucznej inteligencji w szkoleniach pracowników i przygotowaniu do egzaminów.

 

Mirosław Zientarski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Mirosław podzieli się swoim przekonaniem, że drodze do powszechnej i sensownej edukacji mobilnej winniśmy rozstrzygnąć możliwość 'zaprzyjaźnienia się' z game changerem - starym, sprawdzonym sposobem pracy w nowoczesnej formie, którym jest... No właśnie, o tym będzie opowiadał na MoodleMoot :)

Mirosław Zientarski

Marzyciel-optymista, który przebranżowił się z 'pana od fikołków' (AWF Gdańsk) w pana doktora (Wydział Humanistyczny UMK), aktualnie eksplorujący humanistyczne aspekty nowoczesnych technologii w Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania WSB w Toruniu. Prywatnie: bloger piszący o (wszech)świecie widzianym z perspektywy żonatego mężczyzny będącego ojcem czwórki dzieci. Poza tym: autor nieopublikowanej książki 'Dokąd jeżdżą młode windy', której rękopis zaginął, oraz pojęcia liczby mnogiej przymiotnika rodzaju nijakiego w stopniu najwyższym 'ich', czyli 'JECH', uważający, że iPady są OK.

 

Przemysław Sujka, Self Education

Przemysław opowie o swoich doświadczeniach we wdrażaniu Moodle’a w szkołach i doradzi jak skutecznie zachęcić uczniów i nauczycieli do korzystania z tej platformy.

Przemysław Sujka

Od 15 lat związany z e-learningiem. Autor i projektant szkoleń zdalnych, kierownik projektów e-learningowych, trener szkoleń IT, nauczyciel akademicki, konsultant. Obecnie właściciel firmy Self Education świadczącej usługi w zakresie produkcji szkoleń zdalnych oraz wdrożeń e-learningu. Bezwzględnie oddany kibic piłki nożnej (FC Barcelona) oraz pasjonat muzyki rockowej granej na żywo.

 

Anna Grygoruk, Polski Uniwersytet Wirtualny

Dotychczas teoretycy e-learningu skupiali się w swoich pracach na dwóch zasadniczych kwestiach, oczywiście ściśle ze sobą powiązanych, tj. technologii i metodyce. To są dwa bardzo ważne filary e-learningu, a Anna chciałaby ukazać trzeci filar, czyli budowanie relacji w pracy z grupami on-line. Wyniki badań Anny wskazują, że studenci bardzo cenią te narzędzia wykorzystywane na platformie, które umożliwiają im budowanie relacji z prowadzącym oraz interakcje wewnątrz grupy.

Anna Grygoruk

Pedagog, kulturoznawca, specjalista w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, socjoterapeuta, specjalista w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi (szczególnie: zespołami wirtualnymi). Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, Instytutu Badań Edukacyjnych MENiS, Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Uczestniczka niezliczonych kursów, szkoleń i konferencji - główne obszary to nauczanie, metodyka, nowe technologie, przywództwo, projekty i fundusze unijne, kompetencje trenerskie i coaching.

Doświadczony szkoleniowiec i trener (ponad 1000 godzin na sali szkoleniowej), autorka wielu skryptów szkoleniowych, głównie dla kadr oświatowych. Zwolenniczka wykorzystania nowych technologii w procesie nauczania. Finalistka ogólnopolskiego konkursu TOP HR MANAGER, e-nauczyciel i metodyk nauczania zdalnego certyfikowany przez Stowarzyszenie E-Learningu Akademickiego, dwukrotnie wyróżniona dyplomem Rektora AHE.

 

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Wanda i Katarzyna zaprzyjaźnią nas z QR kodami. Pokażą, jak działają QR kody i jak je rozumieją informatycy. Przybliżą kilka przykładów ich zastosowań i powiedzą, dlaczego warto je stosować w nauczaniu zdalnym.

Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka

E-learningiem zajmujemy się od 2005 roku. Prowadzimy szkolenia, warsztaty oraz konsultacje dla nauczycieli informatyki. Zajmujemy się tematyką związaną z nauczaniem programowania w szkole oraz metodami pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną informatycznie. Administrujemy kilkoma platformami Moodle.

 

Przemysław Stencel, Edukacja-Online.pl

Przemysław przeprowadzi "rozproszoną" prezentację z nowymi "sztuczkami i kruczkami" przydatnymi dla nauczycieli pracujących z Moodle.

Przemysław Stencel

E-learningiem zajmuję się od 1999 roku, natomiast z Moodle pracuję od 2002 roku (wówczas była to wersja 0.9, jeszcze nawet nie 1.0). Kierowałem jednostkami e-learningu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (2004-2008), a wcześniej w Wyższej Szkole Lingwistycznej (2002-2004). Obecnie prowadzę własną firmę, Edukacja-Online.pl i pomagam różnym uczelniom, szkołom i firmom, dużym i małym, we wdrożeniach e-learningu.

 

Anna Grabowska, PRO-MED sp. z o.o.

Anna miała opowiedzieć o współpracy międzypokoleniowej na platformie jatobym.moodle.pl, jednak nie może przyjechać na konferencję, więc przesłała dla nas film :-)

Anna Grabowska

Dr inż. Anna Grabowska jest związana z Politechniką Gdańską od 1971 roku. Od 25 lat zajmuje się kształceniem na odległość. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, doradcą w U3W online. Od 10 lat na Wydziale ETI PG prowadzi spotkania z komputerem dla seniorów wykorzystując platformę Moodle do zarządzania projektami wspierającymi aktywność osób 60+, 70+, 80+. Od 2014 roku koordynuje prace związane z wdrożeniem Moodle w projektach ERASMUS+ SP4CE (Strategic Partnership for Creativity and Entrepreneurship ) oraz SPADE (Be Smart - Strategic Partnership for Digitally Excluded ) reprezentując firmę PRO-MED.

 

Joanna Markowska, Izabela Kraśniewska, Sylwia Biały, Centrum Kształcenia na Odległość UPWr

Joanna, Izabela oraz Sylwia opowiedzą o tym, jak za pomocą Moodla skrócić dystans między Polską a krajami wschodnimi, zrekrutować po drodze kilku studentów i sprawdzić, czy aby na pewno ich umiejętności słuchania, czytania, pisania – oraz mówienia – w języku polskim są na odpowiednim poziomie.

Joanna Markowska

Współtwórca i obecnie dyrektor Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Adiunkt w Instytucie Inżynierii Środowiska. Od 2003 roku, w prowadzonej dydaktyce, wykorzystuje techniki i metody kształcenia na odległość.

Izabela Kraśniewska

Pracownik Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Administruję uczelnianą platformą kształcenia zdalnego oraz jako opiekun kursów wspieram nauczycieli akademickich w przygotowaniu oraz realizacji kursów e-learningowych.

Sylwia Biały

Pracownik Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego, redaktorka tekstów, korektorka kursów. Opiekuje się kursami oraz wspiera nauczycieli w zakresie przygotowania materiałów oraz ich implementowania na platformę kształcenia zdalnego.

 

Anna Górska, Krzysztof Olszewski, Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej

Anna i Krzysztof opowiedzą o możliwości rozszerzenia funkcjonalności programu Hot Potatoes i wykorzystania zadań w nim przygotowanych na platformie Moodle.

Anna Górska

Pracownik Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej od roku 2005. Z platformą Moodle związana od roku 2011, członek pracowni E-learning w Centrum Języków i Komunikacji. Twórca i użytkownik wielu kursów na uczelnianej platformie. Koordynator zespołu certyfikowanego egzaminu ACERT.

Krzysztof Olszewski

Pracownik Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej od roku 2000. Nauczaniem na odległość zajmuje się od 2011. Koordynator pracowni E-learning w Centrum Języków i Komunikacji. Autor kursów na platformie Moodle z zakresu specjalistycznego języka angielskiego. W okresie 2012-2016 administrator platformy Moodle.

 

Anna Stanisławska-Mischke, Centrum e-Learningu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Ania zastanowi się, czy naprawdę warto inwestować w pigułki wiedzy... Przedstawi także kilka innych wniosków z projektu dla nauczycieli akademickich o wdzięcznej nazwie 'hub dydaktyczny'.

Anna Stanisławska-Mischke

Od 22 lat uczę innych, od 19 robię to w szkołach wyższych, a od 18 — na poważnie zajmuję się teorią oraz praktyką uczenia i nauczania z zastosowaniem technologii cyfrowych. Lubię swoją pracę, ale jeszcze bardziej lubię się uczyć, koniecznie jednak od mądrzejszych. Na szczęście wciąż ich spotykam! Po pracy, w chwilach wolnych, czytam na potęgę i zajmuję się moimi Zwierzakami. Bywam także artystką.

 

Piotr Lipiński, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie

Piotr zaprezentuje jak w EWSPiA przeprowadza się interakcje ze studentami na odległość.

Piotr Lipiński

Kierownik IT w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie. W 2011 pierwszy kontakt z Moodle i pierwszy projekt, wdrożenie platformy na EWSiPA. Od 2014 wykorzystuje metody e-learningu przy własnej dydaktyce.

 

Anna Bąkała, Uniwersytet Łódzki, Jerzy Czepiel, Universality

Jerzy i Anna opowiedzą o tym, jak w szybki i prosty sposób, z pomocą firm informatycznych, możemy ułatwić proces przygotowania interesujących zajęć. Pokażą również, jak przygotować studentów do wyzwań czekających na nich na rynku pracy i pokazać im jego realny wymiar.

Anna Bąkała

Adiunkt w Katedrze Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ, wydziałowy koordynator ds. nauczania e-learnigowego, uczestniczy w pracach Komisji ds. Doskonalenia Dydaktyki UŁ. E-nauczyciel (SEA), przygotowuje scenariusze zajęć online. W projektowaniu szkoleń z wykorzystaniem narzędzi i technik e-learningowych ze szczególną uwagą przygląda się doświadczeniom użytkownika (UX Design), koncentruje się na motywowaniu i tworzeniu interakcji. Entuzjastka myślenia i działania projektowego (członkini IPMA Polska).

Jerzy Czepiel

Właściciel Software House SmartShack, Pomysłodawca platformy Universality, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim. Menadżer Projektów mający za sobą ponad 20, z sukcesem zrealizowanych, wdrożeń produktów IT. Programista z doświadczeniem w analizie numerycznej, uczeniu maszynowym oraz PDE.

 

Last modified: Friday, 14 June 2019, 3:22 PM