Praktykalia

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Polski MoodleMoot 2015

7 maja 2015, Częstochowa

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie

 

Informacje ogólne  

Kształcenie na odległość staje się szansą zdobywania wiedzy w sposób alternatywny do tradycyjnych rozwiązań i istniejących struktur edukacyjnych. Wykłady w formie audio- lub wideokonferencji, dyskusje na forach lub czacie, elastyczne godziny nauki, konsultacje poprzez Internet, dostęp do multimedialnych materiałów edukacyjnych z dowolnego miejsca i o dowolnej porze – to nie futurystyczna wizja, ale rzeczywistość w wielu światowych i polskich uczelniach oraz firmach szkoleniowych.

Zmiany następujące w edukacji nie są związane jedynie z nauczaniem na odległość. Coraz więcej szkół i uczelni wykorzystuje w procesie dydaktycznym nowoczesne technologie i urządzenia takie jak np.:

 • edukacyjne zestawy do nauki mechatroniki i robotyki
 • drukarki 3D wraz z oprogramowaniem do modelowania przestrzennego,
 • tablice multimedialne oraz wielodotykowe urządzenia do prezentacji,
 • gry komputerowe i sieciowe oraz tradycyjne gry planszowe wykorzystywane w innowacyjny sposób,
 • zagnieżdżoną rzeczywistość (Augmented Reality),
 • wirtualną rzeczywistość i wirtualne światy,
 • urządzenia i technologie mobilne,
 • naukę kodowania,
 • geolokalizację.

 

O Konferencji  

Corocznie pod wspólną nazwą MoodleMoot odbywają się spotkania użytkowników, developerów  platformy e-learningowej Moodle i praktyków e-learningu w wielu krajach na całym świecie. Przykładem niech będą konferencje MoodleMoot Canada, MoodleMoot Australia, MoodleMoot Mexico, ale również konferencje organizowane przez naszych bliższych i dalszych sąsiadów: Niemcy, Austrię, Irlandię i Wielką Brytanię i wiele innych.

Polski MoodleMoot 2015 jest szóstym z serii corocznych spotkań ludzi, których łączy zainteresowanie nauczaniem na odległość, nauczaniem z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, a w szczególności wykorzystujących w tym celu platformę Moodle.

Organizatorami tegorocznej konferencji są:

 • Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie

Adres internetowy konferencji: https://moodlemoot.pl

Jesteśmy obecni również na Facebook’u:

strona Polski MoodleMoot https://www.facebook.com/PolskiMoodleMoot oraz

na Twitter’ze - #mootpl15.

Tematyka

 

Tematem przewodnim tegorocznego MoodleMoot Polska jest Dzielenie się wiedzą, pomysłami, rozwiązaniami…

It’s all about sharing!

Sharing is fun!


W serii warsztatów, seminariów i spotkań chcemy zaprezentować techniki, technologie i urządzenia, które wkrótce trafią do klasy szkolnej. Chcemy zainteresować nauczycieli i dyrektorów szkół subregionu północnego województwa śląskiego nowoczesnymi technologiami i pokazać możliwe ich zastosowania w edukacji.

Ponadto skoncentrujemy się na możliwych sposobach wykorzystania platformy e-learningowej Moodle, na metodyce zdalnego nauczania, pokażemy dobre przykłady wynikające z praktyki naszych gości. w tym celu zaplanowaliśmy w czasie trwania konferencji serię warsztatów praktycznych dedykowanych użytkownikom Moodle. Sesje te nazwaliśmy Sharing Sessions – zapraszamy do dzielenia się Swoimi doświadczeniami, odkryciami, pomysłami, metodyką… Zapraszamy do udziału w dwóch grupach tematycznych – Sharing Session 1 – Wtyczki, oraz Sharing Session 2 – Sztuczki i kruczki.

Do udziału w konferencji zapraszamy w tym roku, w sposób szczególny, nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół, począwszy od szkół podstawowych, a na uczelniach wyższych skończywszy, administratorów i deweloperów narzędzi IT, twórców oprogramowania dedykowanego edukacji, przedstawicieli biznesu, firm związanych z edukacją i szkoleniami oraz przedstawicieli administracji uczelni wyższych i administracji samorządowej.

 

Termin:
                                                 

7 maja 2015 r.

Miejsce:

7 maja – Częstochowa

 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie (al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa)

 

Harmonogram:

 

7 maja 2015 – RODN „WOM” w Częstochowie

 

Godzina

Temat

8:30 – 10:00

Rejestracja uczestników - kawa

10:00 - 10:15

Uroczyste otwarcie konferencji

10:15 – 11:00

Wykład Plenarny – Prof. Lech Mankiewicz - Marzenia się spełniają

Wszyscy marzymy o mądrej szkole: zintegrowanej z rzeczywistością i przyjaznej uczniom i nauczycielom. Żyjemy w czasach, w których to marzenie może się spełnić i to na wiele różnych sposobów!

11:30 – 13:00

Warsztaty/Sharing Session 1

13:00 – 13:45

Przerwa na lunch – networking

13:45 – 14:45

Warsztaty/Sharing Session 2

15:00 – 15:20

Anna Jędrzejczak, Plagiat.pl - Pisanie pracy bez Ctrl CCtrl V,  System antyplagiatowy jako narzędzie do zwalczania nawyków „kopiuj – wklej

Wraz z postępem informatyzacji społeczeństwa, młodzież ma szeroki dostęp do gotowych materiałów w Internecie oraz innych zasobów w postaci elektronicznej, w związku z tym pisanie prac metodą „kopiuj-wklej” jest coraz bardziej powszechne i ma to realny wpływ na pogorszenie jakości kształcenia. System antyplagiatowy umożliwia nie tylko wykrycie prac przygotowanych tą metodą ale także pozwala na edukowanie w zakresie prawidłowego wykorzystania cudzej własności intelektualnej.

15:30 – 16:00

Pożegnanie i podsumowanie Konferencji

Tematyka warsztatów

 

   1. MoodleMoot Sharing Session - Przemysław Stencel
   2. Urządzenia mobilne w edukacji - Janusz Wierzbicki
   3. Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej oraz legalne źródła kultury i sposoby ich wykorzystywania w szkole – Izabela Foryś i mecenas Albert Stawiszyński, Fundacja Legalna Kultura w Warszawie
   4. Internet jako wirtualne środowisko edukacji zawodowej – Szymon Konkol

Zmiana jest nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. By realizować swe plany i osiągać sukces oraz zadowolenia konieczne jest ciągle doskonalenia posiadanych umiejętności i wiedzy i zdobywanie nowych kwalifikacji. Multimedialne i bieżąco aktualizowane "Odnawialne zasoby edukacyjne" są szansą sprostanie wymogom XXI wieku w procesie uczenia się przez całe życie.              

Zapraszam na wirtualna wycieczkę po e-zasobach do kształcenia zawodowego. Podczas naszego spotkania poznają Państwo kilka przykładów zastosowania sieci Internet oraz technik i technologii IT w procesie uczenia i nauczania zawodu. Wśród zaprezentowanych e-zasobów znajdą się serwisy i portale tworzone przez uczniów i nauczycieli, platformy e-learningowe, blogi edukacyjne oraz multibooki do kształcenia zawodowego.

Spotkanie będzie również okazją do dyskusji nad celowością tworzenia tego typu zasobów oraz rolą otwartej dla każdego edukacji w koncepcji lifelong learning.

    1. Przyszłość się drukuje, czyli trzeci wymiar edukacji XXI wieku" - AMSolutions

Prezentacja możliwości druku 3D oraz case study - jak wykorzystać druk 3D w placówkach oświatowych. Podczas warsztatów drukowanie wybranego obiektu. Liczba uczestników: do 12 osób.

    1. Cyfrowe wersje podręczników na urządzeniach mobilnych i PC – Kuba Orczyk, Multiedukacja

Podręczniki w wersji elektronicznej. Wykorzystanie urządzeń mobilnych w edukacji - doświadczenia z pracy 1500 uczniów w Polskich szkołach od 3 lat codziennie korzystających z podręczników w wersji cyfrowej.

 

Rejestracja na konferencję:     

 

Liczba miejsc na niektórych warsztatach jest ograniczona. Prosimy o rejestrację na poszczególne warsztaty. Prosimy o dokonanie przemyślanych wyborów, tak by nie blokować miejsc innym uczestnikom konferencji.

Rejestracja znajduje się na stronie: http://goo.gl/7e5ZTc

Rejestracja będzie czynna do 6 maja 2015 r. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa w konferencji oraz warsztatach. Przygotujemy również poczęstunek.

Opłata konferencyjna:     

 

Udział w pierwszym dniu konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na niektórych warsztatach obowiązuje rejestracja. Prosimy o rozważne wybieranie warsztatów, aby nie blokować niepotrzebnie miejsc.

Sylwetki prelegentów

 

Prof. Lech Mankiewicz – Zapraszam do profilu Pana Profesora w Wikipedii:

                        http://pl.wikipedia.org/wiki/Lech_Mankiewicz

Szymon Konkol - Nauczyciel i wykładowca, publicysta, praca magisterska z aksjologii, absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie, mistrz w rzemiośle, technolog, wielokrotny laureat wyróżnień branżowych i edukacyjnych, inicjator oraz koordynator projektów edukacji zawodowej, w tym Małej Akademii Mistrzostwa Zawodowego (www.mamz.pl), autor zestawu podręczników i e-zasobów edukacyjnych oraz platform e-learningowych do kształcenia zawodowego (www.mamz.pl/almanach), autor subiektywnego bloga o edukacji EDUfabryka (www.edufabryka.blogspot.com). Współtwórca i redaktor serwisu wolnej publicystyki edukacyjnej Nowy Model Szkoły (www.nowymodelszkoly.edu.pl). Założyciel Centrum Dydaktyki Cyfrowej (www.centrumdydaktykicyfrowej.blogspot.com). Pracuje jako nauczyciel zawodu w szkołach w województwie śląskim.

Plagiat.pl - Misją Plagiat.pl jest dostarczenie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, służących poprawie jakości kształcenia i ochronie własności intelektualnej. Firma Plagiat.pl istnieje od 2003 roku i jest liderem polskiego rynku oprogramowania służącego  do weryfikacji prac pod względem oryginalności tekstu. Oferuje swoje rozwiązania uczelniom, wydawnictwom oraz indywidualnym użytkownikom. Plagiat.pl współpracuje obecnie z ponad 190. szkołami wyższymi w Polsce. Swoje usługi dostarcza również na rynek rumuński, niemiecki i kolumbijski.

Kuba Orczyk, Multiedukacja - Firma Multiedukacja od 3 lat prowadzi projekt podręczniki na tablecie - w ramach projektu 40 szkół wykorzystuje w codziennej pracy tablety jako podstawowy nośnik treści edukacyjnych. W oparciu o doświadczenia wyniesione z projektu firma szkoli rady pedagogiczne w zakresie przygotowania do pracy z urządzeniami mobilnymi.

Last modified: Thursday, 4 February 2016, 2:16 PM