Program - poniedziałek 17 czerwca


9:00-10:00 rejestracja oraz spotkania ze starymi znajomymi i (jeszcze) nieznajomymi

Pierwsza okazja do rozmów przy kawie i kanapkach. Pamiętajcie też, żeby odebrać swoje identyfikatory i pakiety konferencyjne.


10:00-12:00 sesja A

Powitanie i rozpoczęcie konferencji - Tomasz Walasek, Przemysław Stencel (MoodleMoot.pl)

Wdrażając lub rozwijając e-learning na uczelni wyższej często koncentrujemy się na doborze najlepszej technologii oraz wypracowaniu skutecznej metodyki. Staramy się wprowadzić dobre praktyki oraz profesjonalnie przeprowadzić wdrożenie. Tymczasem pomimo naszych wysiłków coś umyka, wdrożenie rozwleka się niemiłosiernie, użytkownicy nie chcą korzystać z platformy, władze uczelni są niezadowolone, a wytworzony content wydaje się jakiś nijaki. Zastanawiamy się, czy odpowiednio przeprowadziliśmy szkolenia, wystarczająco dopracowaliśmy metodykę i dokonaliśmy dobrego wyboru technologii. Tymczasem skuteczne przeprowadzanie zmian to w dużej mierze znajomość ludzkiej natury, mechanizmów psychologicznych i kultury organizacyjnej danej uczelni. I właśnie w tym obszarze chciałbym podzielić się z Wami swoimi doświadczeniami.


image

Łukasz Fojutowski, Fundacja Rozwoju, Edukacji i Technologii


Łukasz Fojutowski – prezes Fundacji Rozwoju, Edukacji i Technologii, doktor nauk ekonomicznych, doświadczony manager i certyfikowany konsultant zarządzania, ekspert w zakresie projektowania strategii i kultury organizacyjnej w organizacjach, doradca w uczelniach wyższych w zakresie strategii rozwoju, projektowania usług edukacyjnych, digitalizacji uczelni oraz wdrażania e-learningu. Współautor nagradzanych interdyscyplinarnych kierunków studiów, programów tutoringowych i mentoringowych oraz innowacyjnych koncepcji kształcenia opartych na ścisłej współpracy z rynkiem pracy. Specjalizuje się w projektowaniu kompleksowych wdrożeń edukacji zdalnej na uczelniach obejmujących technologie LMS, metodyki tworzenia kursów, produkcję kursów video oraz modyfikacje programów studiów w celu maksymalizacji korzyści wdrożenia. Badacz i pasjonat wszystkiego, co związane z rozwijaniem kompetencji oraz edukacją online.


Według statystyk ClickMeeting średni czas wydarzenia w branży edukacyjnej wynosi 100 minut, jednak przeciętny uczestnik wylogowuje się po 79 minutach. I choć to najlepszy wynik, biorąc pod uwagę wszystkie branże, warto powalczyć o pozostałe 21 minut! Jak sprawić, aby uczestnicy sami z własnej woli zechcieli spędzić tak długi czas na webinarze? Jakie są dobre praktyki? Jakie narzędzia mamy do dyspozycji? W trakcie prezentacji pokażę, że proces angażowania uczestników rozpoczyna się jeszcze przed startem wydarzenia i wcale nie musi, a wręcz nie powinien ustawać wraz z jego zakończeniem.


image

Tomasz Bołcun, ClickMeeting


Od ponad 8 lat związany z branżą webinarów i wydarzeń online. Jako Brand Manager w ClickMeeting jest odpowiedzialny za komunikację marki oraz produktu na rynku polskim oraz zagranicznych. Jest często obecny w webinarach ClickMeeting jako współprowadzący, a także jako prezenter. Współtwórca wielu produkcji wideo zarówno promocyjnych, jak również produktowych i edukacyjnych, w których występuje czasem jako Dr Webinar.


W trakcie prezentacji, Greg omówi znaczący wpływ sztucznej inteligencji (AI) na edukację, zwracając szczególną uwagę na jej zastosowanie w platformie Moodle. Przeanalizuje rezygnacja Martina Dougiamasa z roli dyrektora generalnego (CEO) Moodle, rozważając, czy jego decyzja była podyktowana chęcią skupienia się na "nowych wyzwaniach" i przekonaniem, że "sztuczna inteligencja będzie odgrywać coraz większą rolę w edukacji". Greg zademonstruje również kilka narzędzi AI na platformie Moodle, które już teraz mogą znacząco ułatwić pracę wykładowców i uczynić nie tylko bardziej angażującym, ale i kreatywnym.


image

Greg Margas, Enovation


Greg Margas pełni funkcję Business Development Executive w Enovation Solutions, jedynym oficjalnym partnerze Moodle w Polsce. Jego pasja do technologii edukacyjnych i sztucznej inteligencji przekłada się na innowacje w firmie. Jest współautorem książki o sztucznej inteligencji i prowadził kursy "Sztuczna Inteligencja w Zarządzaniu Projektami" oraz "Kompetencje przyszłości" w Wyższej Szkole Bankowej Merito, co podkreśla jego ekspertyzę w tej dziedzinie. Po 16 latach pracy w Irlandii, gdzie zaangażował się w uruchamianie startupów i rozwijanie strategii marketingowych, Greg aktywnie uczestniczy w konferencjach i projektach e-learningowych, wspierając rozwój edukacji cyfrowej.


Opowiem historię o smokach. Smoki to rodziny technologii AI, które latają wokół nas. Pierwszy z nich, który się rozpanoszył to GenAI, ale nadlatuje kilkanaście innych... Są niebezpieczne, czy też pozwolą Ci wnieść się na wyżyny efektywności dydaktyki? Wzmacniasz mury swojego zamku? Wychodzisz z zamku i atakujesz smoki nim staną się silniejsze i będzie ich więcej? Czy przytulasz smoka?


image

Tomasz Jankowski, N&N Group Solutions Sp. z o.o.


Co-Founder & Chief Learning Officer w N&N Group Solutions Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu e-learningu, metodyki nauczania i uczenia się osób dorosłych, architekt uczenia się, projektant szkoleń, efektywnych systemów rozwoju kompetencji pracowników, trener. Certyfikowany (ATD, HPLJ) projektant e-learning od 2004 roku, posiadający blisko 30 lat doświadczeń trenerskich.

Z wykształcenia informatyk, ekonomista, absolwent studiów MBA. Projektant około 100 tys. interakcji w szkoleniach e-learning, z których skorzystało kilkadziesiąt tysięcy uczestników. Upowszechnia i stosuje w praktyce dorobek nauki oraz dobre praktyki w dziedzinie nauczania i uczenia się. Projektuje i wdraża e-learning oraz blended learning dla biznesu i na uczelniach wyższych. Współtwórca metodyki transferu kompetencji. Realizował projekty dla różnych organizacji w wielu krajach, w sektorach takich jak: edukacja, handel, transport, energetyka, doradztwo, produkcja, budownictwo, finanse oraz różne gałęzie usług, w tym usług profesjonalnych.12:00-12:30 pogaduchy przy kawie

Ciasteczka też się znajdą :-)


12:30-14:30 sesja B

Zajrzymy w paszczę jednej z bestii. Pokażę smoka, który generuje pytania quizowe na podstawie materiałów zgromadzonych w kursie na Moodle. Jaką architekturę ma wtyczka, która wykorzystuje model GPT4o? Jakie wersje tej usługi oferujemy?


image

Adam Pawełczak, N&N Group Solutions Sp. z o.o.


Co-Founder & Chief Technology Officer w N&N Group Solutions Sp. z o.o.

Jest współzałożycielem firmy N&N Group Solutions dostarczającej kompleksowe usługi dla e-learningu: od organizacji infrastruktury dla platformy, wdrożenia, tworzenia rozszerzeń i integracji z innymi systemami, po produkcję kursów multimedialnych dla biznesu, uczelni i edukacji oraz szkolenia z instructional designu. Od 20 lat koordynuje tworzenie polskiej wersji językowej platformy Moodle. W latach 2003-2022 był odpowiedzialny za wdrożenie i rozwój tej platformy w największej grupie uczelni niepublicznych w kraju (Wyższe Szkoły Bankowe i Dolnośląska Szkoła Wyższa, obecnie Uniwersytet WSB Merito i Uniwersytet Dolnośląski DSW).


Po uruchomieniu platformy e-learningowej dowiadujemy się o nowych aktualizacjach. Wtedy zastanawiamy się, jak często aktualizować: co tydzień, co dwa miesiące, czy czekać na nową linię? Aktualizowanie zwykle nie jest trudne, ale może się skomplikować, jeśli wprowadziliśmy zmiany w kodzie źródłowym, szablonach lub dodatkach. Może się też zdarzyć, że potrzebne dodatki przestaną być wspierane w nowej wersji platformy. Czasem trzeba też zaktualizować PHP, bazę danych lub system operacyjny. Wszystkie te czynniki wpływają na to, jak często powinniśmy aktualizować Moodle. Na prezentacji omówię różne aspekty, które decydują o tym, jak często trzeba aktualizować platformę.


image

Andrzej Szandała, Intersieć


Kierownik projektów e-learningowych i programistycznych. Wdrażaniem platform e-learning zajmuje się od 2005 roku. Uczestniczył w kilkudziesięciu dużych projektach wdrażania platform edukacyjnych dla uczelni wyższych, szkół, firm wielooddziałowych i firm szkoleniowych. Pasjonat dopasowywania talentów do wykonywanej pracy.


Prezentacja będzie poświęcona zagadnieniom inkluzji cyfrowej i dostępności w edukacji oraz technologii. Będziemy się przyglądać jak technologie cyfrowe oparte o TTS mogą pomóc w zniwelowaniu barier w dostępie do nauki i informacji. Prezentacja podkreśla kluczowe znaczenie tworzenia dostępnych platform edukacyjnych oraz narzędzi, które pozwalają na szerokie uczestnictwo osób o różnym stopniu sprawności i z różnych środowisk. Omówimy również praktyczne rozwiązania, które sprzyjają angażowaniu szerszej publiczności w proces edukacji i społeczeństwo cyfrowe. Na zakończenie, przedstawiamy strategie i inicjatywy, które zachęcają do aktywnego uczestnictwa i mogą przyczynić się do zwiększenia równości w dostępie do edukacji. Celem tej prezentacji jest inspirowanie do działania na rzecz bardziej inkluzywnego i dostępnego środowiska cyfrowego.


image

Łukasz Strenk, ReadSpeaker


Ekspert działający w branży technologicznej z ponad 13-letnim stażem w kreowaniu rozwiązań opartych na technologii konwersji tekstu na mowę (TTS). Specjalizuje się w produktach zwiększających dostępność oraz w narzędziach edukacyjnych.


Sztuczna inteligencja nie pozostaje bez wpływu na proces tworzenia treści, a tym samym na twórczość pisemną uczniów i studentów. Zapraszamy do udziału w prelekcji, podczas której odpowiemy na następujące pytania: jak uczniowie i studenci postrzegają i wykorzystują narzędzia oparte na GPT? Jakie konsekwencje dla edukacji i uczciwości akademickiej niesie ze sobą powszechne wykorzystanie generatywnej AI? Jakie są rekomendacje i wytyczne dla instytucji edukacyjnych, dotyczące korzystania z narzędzi sztucznej inteligencji w procesie kształcenia? Jakie metody i narzędzia mogą pomóc nauczycielom i wykładowcom w identyfikacji autorstwa prac pisemnych? Czy detektory wykrywające użycie AI w tekstach są skuteczne? I na koniec: czy AI w kontekście prac pisemnych jest edukatorem czy zagrożeniem, a może jednym i drugim?


image

Ewelina Kochanowska, Plagiat.pl


Ewelina Kochanowska - z firmą Plagiat.pl związana od 2014 r., obecnie na stanowisku managera działu obsługi i wsparcia klienta. Odpowiedzialna za procesy wdrożeniowe rozwiązań antyplagiatowych dla klientów oraz doradztwo proceduralne. Koordynowała projekt wprowadzenia na rynek usług antyplagiatowych dla wydawców i biznesu. W podejściu projektowym skupia się na potrzebach i doświadczeniach użytkowników systemu, starając się współtworzyć wspierające i intuicyjne w obsłudze rozwiązania. Współpracowała przy realizacji audytu procedur antyplagiatowych wraz z Zespołem Audytorów Fundacji im. Augustina-Jeana Fresnela oraz Fundacji Henriego Bergsona, co podkreśla zaangażowanie w utrzymanie najwyższych standardów etycznych i jakościowych w branży. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończone studia magisterskie koncentrowały się na polityce oświatowej i szkolnictwie wyższym w Polsce i państwach UE. Pasjonatka innowacji w uczeniu się dorosłych i stosowaniu nowych technologii w procesie kształcenia.


A 19 lat?... Mówi się, że w e-learningu kilka lat to cała epoka. Zmieniają się mody, trendy, narzędzia i technologie. Co chwila pojawiają się nowe ejary, wijary, ejaje i inne takie. Kaptiwejty są wypierane przez Artykulejty, Mudle ścigają się z Blekbordami, o Łebcitach już nikt nie pamięta. Coś, co zrobiliśmy wczoraj, pojutrze już trąci myszką.

Dosłownie na tydzień przed tegorocznym MoodleMoot'em Tomek wygrzebał z czeluści internetu mój dawny post na blogu informujący o Pierwszym Polskim MoodleMoocie. Naszło mnie na wspominki i próbowałem sobie przypomnieć, czy miałem wtedy jakąś prezentację. Wprawdzie jej nie znalazłem (może nie miałem?), ale za to znalazłem jeszcze starszy zabytek - moją prezentację z pierwszego MoodleMoot'a na świecie, który Sean Keogh zorganizował w Oxfordzie.

Podczas tegorocznego Polskiego Moota przedstawię tę prezentację jeszcze raz... Slajdy będą te same, co najwyżej komentarze trochę zaktualizowane. Ciekawe, co w niej okaże się nadal przydatne w 2024 roku, a co już się mocno zdezaktualizowało (na pewno oprawa graficzna tak). Zapraszam na wspólną podróż w czasie, do 2005 roku.


image

Przemysław Stencel (2024), Edukacja-Online.pl


Dydaktyk e-learningu, e-nauczyciel i trener e-nauczycieli. Współorganizator konferencji MoodleMoot PL. Freelancer zajmujący się e-learningiem od 1999 roku, od 2002 roku pracuje z platformą Moodle. Kierował jednostkami e-learningu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytet SWPS), a wcześniej w Wyższej Szkole Lingwistycznej. Członek-Założyciel Stowarzyszenia e-Learningu Akademickiego.


image

Przemysław Stencel (2005), Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej


Prelegent wspomagający ;-)14:30-15:30 rozmowy przy obiedzie


15:30-17:00 sesja C

Sesja C odbywać się będzie w podziale na dwie sale, czekają nas więc trudne wybory... :-)


sala 1

Wymiany wirtualne są słabo znane i praktykowane w akademickiej Polsce, o czym przekonałam się szukając respondentów do badań na temat. Opowiem o tych wymianach, bo zasługują na popularyzację; i o swoich badaniach nad nimi, bo zebrane przeze mnie dane układają się w ciekawy obraz.


image

Anna Turula, Uniwersytet KEN w Krakowie


Profesor w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu KEN w Krakowie, kierownik Katedry Cyfrowej Edukacji Językowej, Prezes zarządu Fundacji Rozwoju Innowacji Edukacyjnych wIEm oraz zwolenniczka (choć nie fanatyczna) maskulinatywów w czasach, gdy forma językowa definiuje politycznie - tejże tendencji na przekór.


Moje wystąpienie poświęcę ciekawym metodom i narzędziom wykorzystywanym przez nauczycieli przedmiotów artystycznych na studiach na kierunku grafika. Pokażę, że efektywne i możliwe jest prowadzenie zajęć on-line w dyscyplinie sztuk plastycznych. Ponadto przedstawię ciekawe projekty z zakresu wirtualizacji sztuki w kontekście edukacyjnym.


image

Wiesław Przybyła, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi


Wiesław Przybyła – doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, redaktor, edytor, regionalista, popularyzator e-learningu. Zawodowo związany z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, pracuje na stanowisku prorektora ds. rozwoju i kształcenia zdalnego. Jest autorem publikacji dotyczących bibliologii cyfrowej i informatologii oraz metody projektowej w kształceniu e-learningowym.


AI nie bez podstaw, dla wielu edukatorów jawi się jako zagrożenie dla kreatywnego myślenia i samodzielnej pracy. Rozwój AI niesie ze sobą wiele wyzwań dla projektantów rozwiązań szkoleniowych. Pierwszym jest integracja komponentów AI z materiałami szkoleniowymi w taki sposób, aby właśnie wspierały proces edukacyjny. Drugim to zminimalizowanie ryzyka „halucynacji” algorytmów. Trzecim zaś utrzymanie poziomu flow, jakie niesie kontakt z narzędziami AI. W oparciu o te wyzwania i jeszcze kilka mniejszych postanowiliśmy wyszkolić konsultanta AI jako dodatkowe wsparcie dla uczestników szkolenia. Podczas naszego wystąpienia zdamy relację z naszej pracy. Opowiemy co nam z tego wyszło, jakie napotkaliśmy ograniczenia i jak sobie z nimi poradziliśmy.image

Marek Macionga, LLidero


Ma ponad 10 letnie doświadczenie w e-learningu biznesowym i akademickim. Pierwsze projekty realizował jeszcze na studiach UAM w ramach działalności koła naukowego KNHS (szkolenia z tematu przedsiębiorczości dla studentów studiów społecznych). Obecnie zajmuje się testowaniem i wdrażaniem nowych rozwiązań szkoleniowych. Projektuje szkolenia i odpowiada za bezpośrednią współpracą z klientami. Prowadzi szkolenia i konferencje dotyczące nowoczesnych rozwiązań szkoleniowych.


Interaktywne multimedia umożliwiają edukację, w której możliwe jest udostępnianie tekstu, dźwięku, obrazu i animacji w każdym miejscu i czasie. Na ile zachęca to uczących się do aktywności zarówno na zajęciach, jak i podczas pracy własnej poza zajęciami? Jak projektować system interakcji między człowiekiem a komputerem, by wspierał uczenie się? Jakie multimedia najczęściej wybierają osoby uczące się i dlaczego są dla nich atrakcyjne? Jak interaktywne multimedia mogą wpływać na zredukowanie kosztów związanych z organizacją procesu kształcenia? Jak dzięki produktom i usługom opartym na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych można zaktywizować często „zmęczonych” nauką uczniów, studentów czy kursantów. Pokażemy przykłady przygotowanych mediów, scenariusze i metodykę, jaka została wypracowana na potrzeby projektu unijnego E-materiały. Zapraszamy na nasze wystąpienie!

Autorzy: Karolina Szczeszek, Barbara Purandare, Anna Smelkowska, Katarzyna Zaorska, Przemysław Keczmer, Agnieszka Karbownik, Marta Jokiel, Maurycy Jankowski, Michał Suchodolski, Magdalena Roszak, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


image

Karolina Szczeszek, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Pedagog, dydaktyk multimedialny, metodyk kształcenia, certyfikowany e-metodyk, wykładowca w Katedrze Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (UMP). Absolwentka studiów podyplomowych prowadzonych w formie e-learning „Nowoczesne Techniki Webowe i Mobilne”. Certyfikowany uczestnik programu E-Learning Instructional Design Certificate oraz programu Kirkpatrick Four Levels Evaluation Bronze Level. Certyfikowany moderator Design Thinking. Członek Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Od 2022 r. zaangażowana w unijny projekt E-materiały dla branży: opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, ochrony bezpieczeństwa osób i mienia na UMP, gdzie pełniła funkcję doradcy metodycznego kształcenia zawodowego.


image

Barbara Purandare, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Pedagog, wykładowca akademicki, tutor, certyfikowany e-nauczyciel, trener umiejętności społecznych, trener rozwoju poznawczego i emocjonalnego dzieci i młodzieży, rekomendowany hipoterapeuta Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, członek Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego. Adiunkt dydaktyczny w Zakładzie Terapii Zajęciowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki, doradztwa zawodowego, hipoterapii, wyróżniona nagrodami “Wykładowca Roku” oraz “Amicus Studentium”. Od kilku lat koordynator projektu „Mały Medyk” Polska Akademia Dzieci w UMP. Interesuje się edukacją alternatywną. Pełnomocnik Dziekana na Wydziale Lekarskim ds. Tutoringu oraz Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w UMP.


image

Magdalena Roszak, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Prezes Zarządu Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, laureatka zespołowej nagrody Ministra Zdrowia 2019 za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej z tytułu aktywności nad innowacyjnym i nowatorskim kształceniem studentów. Członek Zespołu ekspertów Ministra Edukacji Narodowej 2020 do porównania wymaganych efektów uczenia się dla kwalifikacji w kształceniu zdalnym. Kierownik Katedry Informatyki i Statystyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prowadzi badania interdyscyplinarne - połączenie nauk medycznych z zastosowaniem informatyki i matematyki. Efektem jest e-learning w zakresie patofizjologii i pierwsze w Polsce wieloletnie badania nad przydatnością e-learningu akademickiego w kształceniu medycznym.sala 2

„Zróbcie nam z tego e-learning” – mówi klient przekazując prezentację. Nic prostszego – tutaj dodać grafikę, tam animację, na koniec test, co jakiś czas „kliknij, żeby dowiedzieć się więcej”, a może nawet jakaś postać, która poprowadzi uczestnika przez szkolenie. Taki wiecie, przewodnik.

No i mamy e-learning. A właściwie prezentację, tylko jakby ładniejszą i bardziej „interaktywną”. Znaczy w sumie jednak e-learning. Ale czy na pewno?

Opowiem o często pomijanym i niedocenianym etapie projektowania – pomyśle na szkolenie. Jak można to poukładać tak, żeby faktycznie było szkoleniem, a nie tylko interaktywną prezentacją?


image

Tomasz Alfut, InQuest


„W szkoleniach” pracuję od 18 lat, w e-learningach od niemal 15. Po początkowym zachwycie narzędziami do tworzenia kursów doszedłem do wniosku, że nie można być dobrym we wszystkim. Grafikę zostawiłem więc grafikom, produkcję – developerom, a sam zająłem się projektowaniem, co czynię na co dzień we Wrocławskiej firmie Inquest.


Akt I Edyta Detz - koordynatorka grupy TEBuBelfrzy o tym, jak to się zaczęło

Akt II Grzegorz Kaczmarek o pracy i współpracy nie tylko w Strefie nauczyciela

Akt III Marta Tańska o oswajaniu uczniów i matematyki w Moodle'u


image

Edyta Detz, CRE EDICON


Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością wydawniczą na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu dziennikarstwa oraz e-learningu. Warsztat redaktora doskonaliła na kursach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Książek w Warszawie. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt książek zredagowanych w poznańskich wydawnictwach Zysk i S-ka, Poznańskie Studia Polonistyczne, Wydawnictwo PTPN. Redaktor prowadząca miesięczników „Sygnał. Magazyn Wychowawcy” oraz „Przedszkole. Miesięcznik Dyrektora” ukazujących się nakładem Oficyny MM. Copywriterka w agencji reklamowej Projekt 11. Obecnie dyrektorka Wydawnictwa EDICON oraz koordynatorka grupy TEBuBelfrzy. Pasjonatka rozwoju osobistego nieustannie poszukująca nowych wyzwań.


image

Grzegorz Kaczmarek, TEB Edukacja Poznań


Z wykształcenia informatyk, z zamiłowania nauczyciel w Technikum TEB Edukacja w Poznaniu. Zastępca dyrektora Szkoły Policealnej, instruktor Cisco Networking Academy, wykładowca WSB Merito. Motywuje go praca z aktywnymi uczniami, odkrywanie ich talentów i wskazywanie możliwej ścieżki kariery. Miłośnik pieszych wędrówek, dobrej kuchni i wyzwań informatycznych.


image

Marta Tańska, TEB Edukacja Gdynia


Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Gdańskim. Na swoich lekcjach nie tylko uczy wzorów skróconego mnożenia czy tak bardzo ważnej „delty”, ale również kreatywnego myślenia, analizowania danych oraz podejmowania decyzji. W pracy z uczniami stara się znaleźć czas zarówno na ciężką pracę, jak i na relaks.


Co sprawia, że szkolenie czy materiały edukacyjne stają się naprawdę skuteczne i dostępne dla każdego? Czy to solidny wsad merytoryczny? A może klarowne przedstawienie treści w warstwie graficznej? A może to uwzględnienie rzeczywistych, szczególnych potrzeb osób uczących się? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania Asia zabierze nas w fascynującą podróż przez świat dostępności cyfrowej. Podzieli się swoim doświadczeniem w projektowaniu i audytowaniu treści edukacyjnych, podpowie jak stworzyć materiały edukacyjne, które będą skuteczne i dostępne dla każdego.


image

Joanna Ksieniewicz, Educontent


Kobieta wielu zawodów. Jest m.in. metodykiem kształcenia na odległość, projektantem treści edukacyjnych, redaktorem podręczników i publikacji edukacyjnych, trenerem dostępności cyfrowej, kierownikiem projektów, nauczycielem kształcenia zawodowego, specjalistą prawa oświatowego czy inżynierem telekomunikacji. Wszystkie te obszary jej pracy łączy wspólny cel - promowanie edukacji dostępnej cyfrowo. Pomaga nauczycielom, wykładowcom, autorom i specjalistom w tworzeniu skutecznych i dostępnych cyfrowo treści edukacyjnych. Projektuje treści edukacyjne dostosowane do poziomu odbiorcy, a także weryfikuje zgodność materiałów ze standardami dostępności.


Tomasz pokaże, jak łatwo jest przejść na Ciemną Stronę Mocy i zostać hakerem. Umiejętności wymagane do ukończenia kursu: obsługa przeglądarki internetowej (poziom podstawowy).


image

Tomasz Muras, Enovation


Od 13 lat programista Moodle w Enovation. Autor narzędzia do automatyzacji pracy z Moodle - moosh. Hobbystycznie pasjonat programowania, Open Source oraz Linuksa.17:00 zdjęcie

Zapraszamy na wspólne zdjęcie przed hotelem. To jest jedyna chwila w czasie konferencji, kiedy nie zachęcamy do rozmów (bo niefajnie wyjdziecie na zdjęciu).


17:30-19:30 warsztaty / planszówki

Na warsztaty i planszówki obowiązywały zapisy.

Myślenie wizualne jest narzędziem zwiększającym kreatywność, poprawiającym komunikację, podnosząc atrakcyjność wystąpień publicznych i ułatwiające uczenie się oraz zapamiętywanie.

Na warsztatach:

  • poznasz podstawy teoretyczne koncepcji,
  • upewnisz się, że visual thinking ma nieograniczone zastosowanie,
  • zapełnisz swój przybornik znakami, dzięki którym możliwe będzie kodowanie każdej informacji,
  • w doświadczaniu myślenia wizualnego pomocne będą Ci narzędzia do rysowania, które będziesz mieć okazję wypróbować podczas zajęć,
  • nauczysz się wykorzystywać kolor, rodzaj i grubość kreski, przestrzeń itp. do wzmacniania przekazu,
  • będziesz delektować się prostymi ćwiczeniami, umożliwiającymi zapis graficzny skomplikowanych pojęć,
  • wypróbujesz w grupie innych uczestników kodowanie obszerniejszych informacji,
  • stworzysz własną kolekcję ikon do wykorzystania w codziennej pracy, poznasz główne zasady decydujące o tym, że rysunek jest czytelny, schludny i prosty w wykonaniu,
  • poznasz wiele sposobów na narysowanie człowieka i wybierzesz swój ulubiony,
  • nabędziesz wiedzę i umiejętności związane z budowaniem skutecznej komunikacji.


image

Agnieszka Halama, Szkoła Praktyków Wizualnych


Agnieszka Halama - Certyfikowany trener psychologicznego warsztatu grupowego, trener myślenia wizualnego, graphic recorder, facylitator graficzny, ilustrator, grafik komputerowy, projektant pedagog, andragog i psychoterapeuta , autorka Kwadraciaków.

Stworzyłam Kwadraciaki – proste i funkcjonalne postacie, które pokochali nie tylko kursanci na warsztatach z myślenia wizualnego, ale… cały świat! Kwadraciaki zawędrowały w jego najdalsze zakątki – m.in. do Chin czy Australii - i tam pomagają w nauce rysowania, zwłaszcza tego, co sprawia największą trudność: ruchu i emocji. Książka „KWADRACIAKI” jest cenionym wsparciem przy tworzeniu notatek wizualnych. Od 2007 roku prowadzi firmę Centrum Halama oraz Szkołę Praktyków Wizualnych, której jednym z celów jest kształcenie trenerów myślenia wizualnego (potwierdzone certyfikatem). Prowadzę i szkolenia i warsztaty dla biznesu i edukacji. Pomagam trenerom, edukatorom, pracownikom HR oraz innym osobom zajmującym się dzieleniem wiedzą, przygotować nietuzinkowe, spersonalizowane prezentacje, materiały szkoleniowe lub reklamowe. Prywatnie jestem żoną Piotra i mamą dwójki dzieci - Zosi i Mikołaja. W wolnym czasie uwielbiam podróże.


Tomek zaprasza na granie w planszówki dla introwertyków. Spotykamy się w małej grupie - do 16 osób. Same gry (będą planszówki, karcianki, kości - coś dobierzemy) nie będą trudne - chodzi raczej o to, żeby przyjemnie spędzić 2 godziny i zapoznać się ze sobą.

W razie gdyby samo granie nie wystarczyło do socjalizacji, to przemycimy również butelkę wina!


image

Tomasz Muras, Enovation


Od 13 lat programista Moodle w Enovation. Autor narzędzia do automatyzacji pracy z Moodle - moosh. Hobbystycznie pasjonat programowania, Open Source oraz Linuksa.20:00-???? gadka szmatka przy grillu

Kolejna okazja do rozmów. Podczas grilla sponsorzy opowiedzą też krótko o nagrodach, które przygotowali na wtorkowy konkurs.