Funkcja śledzenia postępu w kursie - korzyść dla studenta i prowadzącego

Kliknij na link 1b jdamasiewicz.pdf, by wyświetlić plik.
(Joanna Damasiewicz-Gargol, Centrum e-Learningu AGH)