Jak wdrożyć RODO na platformie e-learningowej Moodle?

Kliknij na link 1 aszandała.pdf, by wyświetlić plik.

(Andrzej Szandała, Intersieć)