Możliwości ogólnouniwersyteckiej platformy UW

Kliknij na link 1 Pawel_Kozlowski-moodlemoot.pdf, by wyświetlić plik.

(Paweł Kozłowski, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW)