Możliwości ogólnouniwersyteckiej platformy UW

Click 1 Pawel_Kozlowski-moodlemoot.pdf link to view the file.

(Paweł Kozłowski, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW)