Prezenterzy i prezentacje

Zadanie grupowe – przykład praktyczny

(20 minut)

W pracy dydaktycznej pojawia się potrzeba zorganizowania zadania realizowanego w grupie, gdzie każdy ze studentów powinien mieć możliwość wyboru tematu pracy i zawiązania/dołączenia do grupy. Przesłanie pracy powinno być wymagane jedynie od jednego z członków zespołu, a ocena wystawiona dowolnemu z nich automatycznie propagowana do pozostałych. Cały proces może być efektywnie zorganizowany na platformie Moodle, jednak doświadczenie ujawnia szereg niedoskonałości i zagrożeń. Autor przedstawi przykład realnej implementacji takiego zadania, podzieli się i podda dyskusji swoje spostrzeżenia.

Jak powstaje polska wersja językowa Moodle i jak można pomóc w jej tworzeniu

(15 minut)

Autor wystąpienia jest koordynatorem tłumaczenia platformy na język polski. Uczestnicy sesji dowiedzą się, jak przebiega polonizacja Moodla, z jakich składa się etapów i jak łatwo jest włączyć się do tego procesu.


Adam Pawełczak, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Jako wykładowca z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu jest związany od początku jej istnienia. Tu od 1999 roku kierował Zakładem Informatyki, a od 2002 pełnił funkcję pełnomocnika Rektora ds. Zdalnego Nauczania . Jest odpowiedzialny ze rozwój e-learningu w WSB, koordynuje ten proces w skali Grupy WSB. Wdrożył pierwszą, obecnie jedną z największych instalacji platformy Moodle w Polsce. Obecnie kieruje Zakładem Metodyki Nauczania WSB w Poznaniu oraz jest dyrektorem Centrum Rozwoju Edukacji na Odległość WSB.

Poza pracą w WSB prowadzi firmę informatyczną Neokrates, jest producentem kursów e-learningowych oraz koordynuje polonizację platform zdalnego nauczania Moodle oraz TotaraLMS, realizuje projekty programistyczne w zakresie rozwoju platformy Moodle oraz interaktywnych komponentów kursów e-learning.