Prezenterzy i prezentacje

Między forum a wideokonferencją: asynchroniczna komunikacja audiowizualna w nauczaniu języków

(15 minut)

Dialog między studentami jest elementem szczególnie ważnym w nauczaniu języków obcych, a relatywnie trudnym do zrealizowania w e-learningu. O ile komunikacja w formie pisemnej możliwa jest za pośrednictwem rozmaitych forów czy komunikatorów, działających zarówno asynchronicznie, jak i synchronicznie, o tyle komunikacja w języku mówionym – fundamentalna dla rozwoju umiejętności wymowy czy rozumienia ze słuchu – prowadzona jest zazwyczaj za pomocą narzędzi do rozmów wyłącznie na żywo. Niezbędna dyspozycyjność rozmówców w tym samym momencie pozbawia ich jednak jednej z kluczowych zalet e-learningu, jaką jest dowolność czasu nauki. Kompromisowym rozwiązaniem może być łatwo integrowalna z Moodlem platforma do asynchronicznej komunikacji audiowizualnej Voicethread.


Bogumił Ucherek, Wyższa Szkoła Filologiczna, Wrocław

Pasjonat języków obcych i nowych technologii, z wykształcenia nauczyciel języka angielskiego. Zawodowo związany z Wyższą Szkołą Filologiczną we Wrocławiu, gdzie w 2010 r. wdrożył platformę Moodle, liczącą teraz ponad 320 kursów adresowanych do studentów neofilologii. Obecnie pełni w uczelni funkcję kierownika Działu e-Learningu. Specjalizuje się w problematyce efektywnego wykorzystania e-learningu w nauczaniu języków obcych.