Prezenterzy i prezentacje

Prezentacje i negocjacje – ciekawie, profesjonalnie i Moodlowo. Jak efektywnie wykorzystać platformę do wprowadzenia umiejętności biznesowych

(15 min.)

Celem tej prezentacji będzie pokazanie jak przy pomocy platformy doprowadzić studentów do lepszego i skuteczniejszego wykorzystania wiedzy zdobytej na zajęciach ‘face-to-face’ do przygotowania prezentacji i negocjacji.


Lidia Zielińska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Pracuje jako lektor w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jest też tam Kierownikiem Studium Języków Obcych. Absolwentka filologii angielskiej i filozofii, UJ.

Uczy języka angielskiego w biznesie i od wielu lat prowadzi kursy na platformie Moodle. Inicjatorka i koordynatorka projektu e-learningowego w Studium Języków Obcych w Krakowie. Zainteresowana wprowadzaniem nowoczesnych technologii do nauki języków obcych.

Marlena Nowak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Lektor w Studium Języków Obcych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, gdzie pełni funkcję Zastępcy Kierownika Zespołu Języka Angielskiego.

Uczy języka angielskiego w biznesie, języka finansów oraz języka angielskiego w rachunkowości i controllingu. Prowadzi lektoraty metodą blended learning za pomocą kursów na platformie Moodle. Uczestniczyła w projekcie e-learningowym w Studium Języków Obcych w Krakowie.