Prezenterzy i prezentacje

Otwarte zasoby edukacyjne (OZE) w placówkach edukacyjnych – przykłady dobrych praktyk.

(30 minut)

Zachwycamy się edukacją w innych krajach stawiając tamtejsze rozwiązania jako przykład dla polskich szkół nie znając naszych, polskich liderów nowoczesnej edukacji. Podejmę próbę przedstawienia placówek, które pomimo zapaści systemu z powodzeniem lokują się w gronie innowacyjnych szkół XXI wieku.

Szkoły te w codziennej praktyce stosują wiele innowacyjnych rozwiązań takich jak między innymi platformy e-learningowe, portale blogowe, biblioteki e-podręczników, wideoteki, webinary, lekcje i korepetycje on-line...

Jak to się dzieje, że to co niemożliwe do osiągnięcia dla władz oświatowych z powodzeniem realizuje się oddolnie w polskich szkołach?

Na pytanie to odpowiedzą zaproszeni goście: Halina Peta - dyrektor Akademii Szkolnictwa w Inowrocławiu oraz Andrzej Nizielski – dyrektor Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu.


Szymon Konkol, Centrum Dydaktyki Cyfrowej

Magister oligofrenopedagogiki, mistrz rzemiosła, wielokrotny laureat wyróżnień branżowych i edukacyjnych, inicjator oraz koordynator projektów edukacji zawodowej, w tym Małej Akademii Mistrzostwa Zawodowego, autor subiektywnego bloga o edukacji EDUfabryka, współzałożyciel portalu społecznościowego Republika Edukacji. Inicjator powstania Biblioteki Otwartej Edukacji. Kierownik Centrum Dydaktyki Cyfrowej. Ekspert procesów wdrażania e-learningu i otwartych zasobów edukacyjnych. Pasjonat nurtu Edupunk.

Andrzej Nizielski, Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu

Absolwent AWF w Warszawie, działacz PZPN , MZPN trener I klasy, założyciel i Dyrektor od 1993roku Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu. Inicjator i propagator „Szkoły Nowej Generacji” w ZS STO W Raciążu , gdzie od kilku lat wprowadzone są nowoczesne metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi i technik kształcenia na odległość oraz technologii informacyjno–komunikacyjnych.

Halina Peta, Akademia Szkolnictwa w Inowrocławiu

Dyrektor i współwłaściciel Akademii Szkolnictwa AS Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Wcześniej przez 20 lat dyrektor III LO im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu. Zależy mi na udowodnieniu, że szkoła zawodowa może być atrakcyjna poprzez wprowadzenie ciekawych metod nauczania wykorzystujących nowe narzędzia i metody pracy z uczniem. Ciągle poszukuję nowości w dydaktyce.