Prezenterzy i prezentacje

Czy dzieci mogą moodlować?

(15 min.)

Po raz jedenasty prowadziłyśmy szkolenia dotyczące programowania dla uzdolnionych uczniów. W tym roku wzięła w nich udział rekordowa liczba uczniów (ponad 500). Dodatkowo uczestniczyli też nauczyciele informatyki. Chciałybyśmy zaprezentować dane statystyczne dotyczące tych szkoleń i wyciągnąć z nich wnioski poparte ankietami.


Wanda Jochemczyk i Katarzyna Olędzka, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Nauczyciele konsultanci Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Zajmujemy się doskonaleniem nauczycieli informatyki głównie w zakresie algorytmiki i programowania. Administrujemy platformami Moodle ośrodka.