Prezenterzy i prezentacje

Moodle MOOCS w projekcie SP4CE

(15 min.)

SP4CE (Partnerstwo strategiczne na rzecz kreatywności i przedsiębiorczości) wspiera współpracę między partnerami projektu poprzez wymianę nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych i opracowanie innowacyjnych narzędzi ułatwiających komunikację i wspólne działania studentów, szkół oraz firm (organizacji biznesowych). W SP4CE wykorzystano doświadczenia i rezultaty dwóch projektów programu uczenie się przez całe życie, OpenInn oraz HIG. W ramach projektu SP4CE uruchomiono portal SP4CE sp4ce.eu wykorzystując doświadczenia zdobyte podczas szkoleń Moodle MOOC (2014-2016).


Dr inż. Anna Grabowska, Politechnika Gdańska, PRO-MED sp. z o.o.

Dr inż. Anna Grabowska jest związana z Politechniką Gdańską od 1971 roku. Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem na odległość. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, doradcą w U3W online. Od 9 lat na Wydziale ETI PG prowadzi spotkania z komputerem dla seniorów wykorzystując platformę Moodle do zarządzania projektami wspierającymi aktywność osób 60+, 70+, 80+ (utw.moodle.pl, jatobym.moodle.pl). Od 2014 roku koordynuje prace związane z wdrożeniem Moodle w projekcie ERASMUS+ SP4CE (Partnerstwo strategiczne na rzecz kreatywności i przedsiębiorczości) reprezentując firmę PRO-MED.

Ewa Kozłowska, Politechnika Gdańska, PRO-MED sp. z o.o.

Ewa Kozłowska od 2012 roku jest studentką Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej. Jako wolontariusz od kwietnia 2015 bierze udział w spotkaniach z komputerem dla seniorów PG oraz w projekcie SP4CE.