Prezenterzy i prezentacje

Cyfrowi tubylcy i imigranci – mity czy prawda. Praktyczna strona pracy z Moodle w SJO PW.

(10 min.)

Współczesne publikacje powołują się na pojęcie digital natives (cyfrowych tubylców), młodych ludzi wychowanych w świecie, gdzie dostęp do nowoczesnych technologii jest oczywistością. Cyfrowe dzieciństwo ma mieć poważne skutki dla percepcji młodych ludzie i sposobu, w jaki przetwarzają informacje. Wystąpienie jest do pewnego stopnia polemiką z poglądem, że wiek jest decydującym czynnikiem decydującym o łatwości posługiwania się komputerami i poruszania się w cyfrowym świecie, gdyż młodzi użytkownicy Moodle’a mają często problemy z odnalezieniem się w nowym środowisku. Dodatkowo określanie osób, które opanowały obsługę komputera już jako ludzie dorośli jako cyfrowych emigrantów jest nadużyciem, skoro poruszają się swobodnie w cyfrowym świecie, który wyrósł dookoła nich (nigdzie nie musieli emigrować).


Małgorzata Wieczorek, Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej

Absolwentka Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego od 2005 roku związana ze Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej. Od paru lat oprócz nauczania i tworzenia interaktywnych ćwiczeń online zajmuje się również Moodle Support, pomagając studentom i lektorom w problemach z platformą.