Prezenterzy i prezentacje

Projekt Elearning w Edukacji, czyli prosty przepis na wprowadzenie elearningu do szkół

(30 minut)

  • główne założenia projektu,
  • konfiguracja partnerów projektu,
  • aspekt prawny projektu (umowa o współpracy),
  • uregulowania dotyczące danych osobowych,
  • Akademia Edukacyjnego Elearningu i Federacja Edukacyjnego Elearningu.


Piotr Halama, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile

Konsultant ds. elearningu w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Przewodniczący Rady Fundacji Marchewkowe Pole. Koordynator projektu Elearning w Edukacji, redaktor naczelny czasopisma elektronicznego Republika Edukacji, twórca Szkoły Moodle, administrator platformy elearningowej Szkolenia Online.