Prezenterzy i prezentacje

Dostosowywanie opcji interaktywnych zadań testowych na platformie Moodle do wymogów kursów specjalistycznych

(10 min.)

Opcja testowania jest niezwykle przydatną funkcjonalnością platformy Moodle, szczególnie przy prowadzeniu kursów głównie ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji technicznych u studentów. Jednak aby w pełni móc sprawdzić posiadaną przez studentów wiedzę, dostępne opcje zadań testowych należy dostosować do naszych potrzeb, tak, aby w pełni osiągnąć zamierzony testem cel. Dostosowywanie opcji interaktywnych zadań testowych na platformie Moodle do wymogów kursów specjalistycznych, zostanie przedstawione na przykładzie przedmiotu Introduction to Information Technologies prowadzonego w ramach Foundation Year na Politechnice Warszawskiej.


Anna Malinowska, Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej

Absolwentka Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, od 2012 r. pracuje jako lektor w Studium Języków Obcych Politechniki Warszawskiej. Od początku pracy w Studium skupia się na rozwijaniu kursów na platformie Moodle i lektoratów specjalistycznych oferowanych przez SJO.

W Studium zajmuje się także wsparciem informatycznym lektorów i pracowników, oraz aktywnie uczestniczy w pracach Zespołu ds. E-learningu SJO PW. Współpracuje też z Ośrodkiem Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej przy kursach językowych.