Prezenterzy i prezentacje

JEST MOC! czyli o pracy zespołowej na Moodle’u

(15 min.)

Temat pracy zespołowej, poruszanej już przez nas pod kątem metodycznym, tym razem nakreślimy od strony narzędzi. W prezentacji przedstawimy mechanizm studenckiej pracy zespołowej w przykładowych kursach, sposoby jej realizacji oraz końcowe produkty współpracy.

Przez kilka ostatnich lat nasze moodle’owe kursy ewoluowały: od tych najprostszych w formie do coraz bardziej urozmaiconych. Realizując przedmioty: Technologia informacyjna oraz Edukacja medialna w pewnym momencie, równolegle do zadań indywidualnych, dodaliśmy pracę zespołową, która wprowadziła nową dynamikę w przebiegu kursów. Zadanie dla studentów w każdym roku przybiera inną postać oraz zawsze jest wyzwaniem i sprawdzianem kreatywności. Dodatkowo studenci muszą stawić czoła innym problemom, jak sformułowanie prawidłowego komunikatu czy samoorganizacja wewnątrz grup. Dla nauczyciela natomiast taki kurs jest bardziej czasochłonny oraz wymaga systematyczności i konsekwencji w realizacji wcześniej zaprojektowanego scenariusza.

Praca zespołowa na Moodle’u – czy zatem warto?


Monika Brząkała, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Monika Brząkała - Pracownik Centrum Kształcenia na Odległość Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na co dzień, jako opiekun kursów, zajmuję się wspieraniem nauczycieli akademickich w prowadzeniu swoich przedmiotów na Platformie kształcenia zdalnego UPWr przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia zdalnego. Wdrażam również w Moodle'a nowych prowadzących z grona doktorantów. Interesuje mnie wzrost efektywności przekazu przy wykorzystaniu obrazu.

Anna Daniel, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

E-learningiem zajmuję się od 2008 roku i od tego czasu pracuję także z Moodle'm. Administruję uczelnianą platformą kształcenia zdalnego na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, wspieram i kontroluję proces implementacji treści na platformę. Projektuję scenariusze kursów i szkoleń, współpracuję z nauczycielami akademickimi w zakresie przygotowywania i realizacji kursów online. Interesują mnie środki komunikatu wizualnego, a ostatnio coraz częściej i chętniej zajmuję się także zagadnieniami metodyki.